(NĐ&ĐS) - Thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra. Đặc biệt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh Điện Biên đẩy mạnh thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp an sinh xã hội...

Năm 2018, BHXH tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, kế hoạch tài chính, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giám định khám chữa bệnh BHYT.

Kết quả, tính đến hết quý I/2019, toàn tỉnh đã có trên 583.712 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 2.959 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.579 người so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, BHXH tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; đẩy mạnh các biện pháp để tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động và doanh nghiệp trên địa bàn; giải quyết kịp thời, chính xác chế độ BHXH, BHTN, chi trả, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi Chính phủ có các quy định về điều chỉnh lương, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch.

b

Theo ông Trần Minh Tuấn- Giám đốc BHXH tỉnh, để công tác tuyên truyền được hiệu quả, ngoài việc đổi mới, sáng tạo và khéo léo, BHXH Điện Biên luôn chú trọng phát triển các “cầu nối”- là mạng lưới nhân viên đại lý thu đến tận thôn bản. Theo ông Tuấn, hiện nay, BHXH tỉnh có 5 hệ thống đại lý (UBND xã, Bưu điện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Trạm y tế) với hơn 300 nhân viên, liên tục được tập huấn, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Trong quý I/2019, đã phối hợp với Bưu điện tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, giúp phát triển được 353 đối tượng tham gia.

Ông Tuấn cũng cho biết, để tăng cường mối quan hệ trong công việc, BHXH tỉnh còn khuyến khích, tạo điều kiện để CCVC tham gia các lớp học tiếng dân tộc (chủ yếu là tiếng Thái và tiếng Mông). Đồng thời, đào tạo, trang bị cho nhân viên đại lý thu kiến thức pháp luật BHXH, BHYT với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Vì thế, hệ thống đại lý đã khéo léo lồng ghép, kết hợp với những hoạt động thường xuyên ở xã, bản để đề ra sáng kiến “Bỏ ống tiết kiệm giúp nhau tham gia BHXH tự nguyện”.

TH