(NĐ&ĐS) - Sáng 13/3, tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và chủ trì Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung có 10 tỉnh gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng được thành lập từ tháng 3/2018 trên cơ sở sáp nhập Cụm thi đua Tây Nguyên và Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các phong trào thi đua được các tỉnh tổ chức phát động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát tình tình thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” hay phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Từ đó, kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững và phát triển. Mức tăng trưởng kinh tế trong cụm được duy trì ở mức cao. Tổng sản phẩm của từng tỉnh trong Cụm thi đua đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Kon Tum đạt 8,1%; Quảng Ngãi 9,6%; Gia Lai 8%; Khánh Hòa 7,02%; Phú Yên 8,21%; Bình Định 7,32%; Quảng Nam 11%; Đăk Nông 9,28%; Lâm Đồng 8,59%; Đăk Lăk 7,82%.

Các chương trình như Uống nước nhớ nguồn; đảm bảo vệ sinh môi trường; mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; văn hóa xã hội; an toàn giao thông… được quan tâm ngày càng phát triển sâu, rộng.

Đặt biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát huy hiệu quả đã góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng. Đại bộ phận người dân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng sống và điều kiện sinh hoạt, từng bước chuyển hóa phong trào từ tự phát thành tự giác, từ chăm lo cho gia đình, cá nhân sang lo cho việc chung của cộng đồng, thôn xóm. Kết quả cho những nỗ lực đó đã được ghi nhận thông qua việc 518 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Cụm được nâng lên, quy trình thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Tỉ lệ khen thưởng lãnh đạo đã giảm, nhằm ưu tiên khen thưởng cho người lao động. Công tác khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng kháng chiến được chỉ đạo rà soát thực hiện đúng quy định.

 

PCT
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chủ trì Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Năm 2019, Cụm thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND các tỉnh đề ra. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về kinh tế, nâng cao hiệu quả về sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị… Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm khen phong tặng, truy tặng danh hiệu “ Bà mẹ VNAH” ở các địa phương. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng…

Căn cứ vào việc chấm điểm các nội dung giao ước thi đua năm 2018, Hội nghị thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định; tặng Bằng khen cho 3 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Hội cũng thống nhất bầu tỉnh Quảng Ngãi là Cụm trưởng, tỉnh Đăk Nông là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả tích cực mà Cụm thi đua đã đạt được. Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu thi đua,tập trung chú trọng vào chương trình mục tiêu nông thôn mới bền vững. Cùng với đó, việc phát động thi đua phải được triển khai đồng bộ, toàn diện ở tất cả các ngành, các cấp với những nội dung mới, nhân tố điển hình mới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo các địa phương cần bứt phá hơn nữa, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tránh làm theo phong trào, làm cho có, phát động rồi để đó, không kiểm tra việc thực hiện như thế nào. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cao hơn năm 2018.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, năm nay là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); vì vậy, các tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phát hiện, nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là nâng tỷ lệ khen thưởng cho những người lao động sản xuất trực tiếp, có nhiều sáng kiến hay, có ích cho xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển); phấn đấu giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong công tác thương binh - liệt sĩ và người có công; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

PV