(NĐ&ĐS) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) ven sông trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngày 02/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) ven sông trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo quyết định này, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu cho Sở TN&MT Hà Nội về kế hoạch kiểm tra để tiến hành kiểm tra.

Cụ thể là công tác quản lý Nhà nước của UBND cấp xã, UBND cấp huyện đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD trên địa bàn; kiểm tra hồ sơ pháp lý, tình hình chấp hành pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD của các tổ chức, cá nhân.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD ven sông đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo, yêu cầu trong các cuộc thanh, kiểm tra trước đó.

31925027_1041778892651104_5855399850316660736_n
Thành phố Hà Nội sẽ thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bến bãi VLXD ven sông trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra có thể xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD.

Đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, nêu những tồn tại trong quản lý, hoạt động khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD ven sông; nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, trình Giám đốc Sở để báo cáo UBND TP Hà Nội.

Thời gian kiểm tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết: Hiện nay, ven các tuyến sông trên địa bàn TP. Hà Nội còn tồn tại các bến bãi chứa VLXD, nhiều bến bãi hoạt động thiếu giấy phép nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cụ thể, dọc các tuyến sông trên địa bàn thành phố có 202 bãi tập kết, trung chuyển VLXD tập trung trên các tuyến đê. Trong đó, có 188 bãi hoạt động và 14 bãi đang tạm dừng hoạt động. Trong số bãi tập kết, trung chuyển VLXD đang hoạt động, có 37 bãi có giấy phép.

Ngoài các điểm tập kết, trung chuyển VLXD hoạt động ở khu vực bãi sông, trên tuyến đê tả Đáy thuộc địa bàn các huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa... còn tồn tại các điểm tập kết, trung chuyển VLXD nhỏ lẻ nằm trên mặt đê, mái đê, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều; cũng như gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên, các Hạt Quản lý đê thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã phối hợp với đơn vị liên quan lập biên bản và kiến nghị UBND xã, phường, thị trấn xử lý, giải tỏa các trường hợp hoạt động khai thác, tập kết trung chuyển VLXD ngoài bãi sông không có giấy phép...

 

Đại Lộc