(NĐ&ĐS) - Nhiều hoạt động, sự kiện của Hội Chữ thập đỏ Viêt Nam tạo được ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn. 6 tháng đầu năm 2019, trị giá hoạt động toàn Hội đạt hơn 2.566 tỉ đồng.

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IV.

Tham gia Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Trần Quốc Hùng - Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Khúc Văn Điệp - Phó vụ trưởng Vụ I Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, ông Bùi Đức Việt - Phó trưởng ban Dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - nhấn mạnh: Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Hội khóa X kỳ họp thứ IV là hoạt động thường niên của Hội. Tại buổi làm việc, sẽ đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm. Các chương trình, hoạt động, các cuộc vận động của Hội CTĐ Việt Nam trong thời gian qua đều tổ chức đa dạng, sáng tạo, các hoạt động đã diễn ra rất sôi nổi trong cả nước như: Tháng Nhân đạo 2019, Hành trình đỏ, hiến máu tình nguyện... mang lại kết quả cao, gắn với 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội tại Hội nghị lần này phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp những ý kiến hữu ích, có chất lượng trong việc chỉ đạo phong trào Hội 6 tháng cuối năm 2019, và đối với các vấn đề lớn và khó của Hội trong những năm tiếp theo.

image1 (7)
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Thường vụ nghe báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Hội, phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả thực hiện kết luận 147/KL-TUHCTĐ của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Nâng cao hiệu quả mô hình Đội khám, chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; nghe báo cáo Triển khai thí điểm “Tháng nhân đạo” năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới”; Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V Hội CTĐ Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Nguyễn Hải Anh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong cả nước. Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương của Đảng và định hướng công tác của Hội. Công tác nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo; nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động lớn được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo chuyển biến tích cực, có sức lan toả sâu rộng. Công tác truyền thông đảm bảo kịp thời, bám sát các sự kiện, hoạt động lớn của Hội và được phản ánh đậm nét trên các phương tiện truyền thông của Trung ương và địa phương.

Nhiều hoạt động, sự kiện lớn của Hội tạo được ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn như chương trình “Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” - Xuân Kỷ Hợi 2019; Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các mô hình công tác xã hội nhân đạo giai đoạn 2008-2019”; “Tháng nhân đạo” 2019; Hội nghị toàn quốc triển khai công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2019; Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019… Trị giá hoạt động toàn Hội trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.566 tỷ 786 triệu đồng, tăng 375 tỉ 454 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018 và bằng 58,7% tổng giá trị hoạt động của cả năm 2018, trợ giúp 10.694.941 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

image1 (8)
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội tiếp tục chú trọng một số công việc chính sau: Hoàn thiện và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đối với công tác nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”; xây dựng báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện “Tháng Nhân đạo”, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho triển khai hàng năm trên phạm vi cả nước; trình Chính phủ các đề án trọng điểm và nhiệm vụ nhân đạo theo Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; chỉ đạo tổng kết Chiến lược của Hội đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển Hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đánh giá công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ nửa nhiệm kỳ và xác định nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội X; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của toàn Hội năm 2019 và nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; quyết định chương trình kiểm tra năm 2020 và nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội X.

image1 (9)
Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội phát biểu thảo luận.

Sau khi nghe các báo cáo tại hội nghị, các ủy viên đã đưa ra nhiều ý thảo luận. Ông Nguyễn Văn Hồi - đại điện Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội - cho biết: "Hội CTĐ Việt Nam đã đóng góp rất lớn cho người nghèo, cho công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo cho người nghèo với hệ thống các cấp chặt chẽ, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Với sự quan tâm sát sao của Chủ tịch hội CTĐ Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội đã xây dựng chỉ đạo các chương trình nhân đạo của Hội đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội có một số đề xuất như sau: Hội CTĐ Việt Nam phối hợp ngành lao động, thương binh, xã hội chung tay, hướng tới các nhóm đối tượng được bảo trợ xã hội, từ đó có sự chăm lo tốt nhất và sự lan tỏa các giá trị nhân đạo của Hội được sâu sắc hơn. Ngoài ra, trong nhiệm vụ phát triển hội viên CTĐ mới có thể kết hợp từ nguồn cộng tác viên ngành lao động, thương binh, xã hội. Những cán bộ này sẽ phát huy tốt những hoạt động công tác xã hội và hoạt động chữ thập đỏ trong cộng đồng".

Nho Quế