(NĐ&ĐS) – Ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, có một lương y gần 100 tuổi, mang tên Phạm Thọ Tầng. Không chỉ là...

(NĐ&ĐS) - Xe quá khổ, quá tải ngày đêm nối đuôi nhau băng qua khu vực đông dân cư bất chấp biển cấm, lộng hành...