(NĐ&ĐS) - Nghề y là nghề cao quý, đáng kính trọng. Vì vậy, không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới có nhiều quốc gia...

(NĐ&ĐS) – Ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, có một lương y gần 100 tuổi, mang tên Phạm Thọ Tầng. Không chỉ là...

(NĐ&ĐS) - Lịch sử ra đời Ngày Thầy thuốc Việt Nam bắt đầu từ ngày 27/2/1955, gắn với sự kiện Bác Hồ viết thư gửi...