(NĐ&ĐS) - Không chỉ được tiếp cận gói dịch vụ chống trượt trong sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) tại TP.HCM. Sau khi sát...