Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đặt mục tiêu giảm lượng rác thải nhựa trên biển hay các khu vui chơi giải trí.

Chính phủ Nhật Bản quyết định bắt đầu từ năm tài chính 2019 sẽ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa tại căng-tin và cửa hàng bên trong khoảng 200 cơ quan nhà nước như văn phòng chính quyền hay trường Đại học công lập.

Nhật Bản hạn chế sử dụng các sản phẩm là từ nhựa
Rác thải nhựa từ các vật dụng nhựa sử dụng một lần. Nguồn: AFP

Với mục tiêu giảm lượng rác thải nhựa trên biển, hay các khu vui chơi giải trí, quyết định này được đưa ra khi có sửa đổi trong hướng dẫn ký hợp đồng giữa chính phủ và đơn vị vận hành căng-tin và cửa hàng bên trong các cơ quan nhà nước.

Đơn vị vận hành căng-tin sẽ được yêu cầu tránh sử dụng đồ đựng thức ăn bằng nhựa dùng một lần. Chủ các cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng bán lẻ khác cũng được yêu cầu ngừng cung cấp túi ni-lông và ống hút bằng nhựa. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ chỉ ký hợp đồng với những bên có thể tuân thủ tiêu chuẩn mới có hiệu lực từ ngày 1/4.

Đây là một quyết định lớn nhằm làm thay đổi ý thức dùng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khi đi mua hàng, vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường.

Theo vov.vn