(NĐ&ĐS) - Đó là khẳng định của lãnh đạo Tỉnh hội Người mù Thanh Hóa khi trao đổi về quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Đinh Trọng Quý, nguyên Chủ tịch Hội Người mù huyện Thạch Thành.

Hiện nay, Hội người mù huyện Thạch Thành đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành (BCH) lâm thời do trước đó, từ tháng 11/2018, Ban Thường vụ tỉnh Hội người mù Thanh Hóa ra 3 quyết định: Bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội người mù huyện Thạch Thành khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Đinh Trọng Quý; Giải thể Ban chấp hành Hội người mù huyện Thạch Thành khóa IV; Chỉ định BCH lâm thời.

Các Quyết định trên của Tỉnh hội được ban hành sau quá trình xác minh đơn thư tố cáo về sai phạm ông Đinh Trọng Quý - Chủ tịch huyện Hội.

Kết quả xác minh cho thấy, ông này có một số sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Trong đó, có sai phạm về tài chính, sai phạm về công tác chỉ đạo điều hành trái nguyên tắc, về lối sống,...

Được biết, sắp diễn ra Đại hội Hội Người mù huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tâm Ánh