(NĐ&ĐS) - Nhiều kỳ vọng được đặt ra tại Hội nghị lần này, khi lần đầu tiên được tổ chức bởi 3 cơ quan: TƯ. HộI CTĐ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo 2018 (12 tin)
Khuê Quân