(NĐ&ĐS) - Về hưu tại nước ngoài nhưng luôn canh cánh ước nguyện đóng góp cho quê nhà. Ông Nguyễn Văn Hội đã trở về tạo dựng trung tâm đào tạo và hỗ trợ nhiều thanh niên nghèo có công ăn, việc làm ổn định. Nỗ lực và tâm huyết của ông đã được nhiều học viên tiếp bước và quyết định ở lại cùng ông giảng dạy xây dựng trung tâm khi đã tốt nghiệp.