(NĐ&ĐS) - Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội là 11.182 người.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 11.182 người.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP có tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 11.182 người gồm cả giáo viên và nhân viên. Trong đó, số giáo viên tuyển dụng là 10.949 người bao gồm:

Giáo viên THCS hạng III, mã số v.07.04.12 là 3.546 người;

Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số v.07.03.09 là 4.171 người;

Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 3.232 người.

Chỉ tiêu tuyển dụng với nhân viên là 233 người gồm:

Nhân viên thư viện trường THCS, mã số V. 10.02.07 là 75 người;

Nhân viên thư viện trường tiểu học, mã số V. 10.02.07 là 74 người;

Nhân viên văn thư trường THCS, mã số 02.008 là 52 người;

Nhân viên văn thư trường tiểu học, mã số 02.008 là 32 người.

ha-noi-tuyen-dung-gan-11-000-giao-vien-mam-non-tieu-hoc-trung-hoc-co-so-1
Kế hoạch tuyển dụng của các quận, huyện, thị xã sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng bằng thi tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính với 2 nội dung kiến thức chung và ngoại ngữ; Vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Cùng với đó, trong đợt tuyển dụng này, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp trong việc xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

An Hiếu