Công ty CP Xử lý Ùn tắc Giao thông – Môi trường đã có văn bản gửi UBND TP HCM về việc cho phép UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức việc bán đấu giá trực tuyến công khai nhà liền kề khu dân cư “Phú Hữu – quận 9” và dùng số tiền thu được khoảng 19.040 tỷ đồng để làm hạ tầng Giao thông, Giáo dục, Môi trường.

Theo Công ty CP Xử lý Ùn tắc Giao thông – Môi trường, các khu đất thuộc phường Phú Hữu – quận 9 có diện tích khoảng 250ha. Việc tổ chức bán đấu giá trực tuyến công khai nhà liền kề khu đất trên để thu về cho Nhà nước khoảng 19.040 tỷ đồng trở lên. Cụ thể: Tổng khu đất vào khoảng 250ha, diện tích nhà liền kề để bán đấu giá trực tuyến công khai: 45% (250ha x 45% = 112ha); diện tích đường giao thông, sân chơi thể thao, trường học: 55%.

Như vậy, giá bán 1m2 nhà liền kề khi tổ chức bán đấu giá trực tuyến công khai: từ 25 triệu đồng trở lên tương đương 250 tỷ đồng/1ha; tổng thu về cho Ngân sách Nhà nước khi bán đấu giá trực tuyến công khai nhà liền kề: 250 tỷ đồng x 112ha = 28.000 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí làm hạ tầng (đường + vỉa hè; cấp thoát nước, trạm điện, sân chơi thể thao, trường học, GPMB) là khoảng 8 triệu đồng/1m2. Tương đương 80 tỷ đồng cho 1ha ( tỷ đồng x 112ha = 8.960 tỷ đồng). Tổng thu về sau khi trừ đi chi phí làm hạ tầng và GPMB: 28.000 tỷ đồng – 8.960 tỷ đồng = 19.040 tỷ đồng.

Số tiền 19.040 tỷ đồng thu được sẽ dùng để làm các Dự án giao thông, môi trường, giáo dục như sau:

  • Làm đường lên Cầu Cát Lái khoảng 200 tỷ đồng;
  • Làm đường Hy Vọng, quận Tân Bình khoảng 400 tỷ đồng;
  • Xây dựng mới 20 trường học cấp 1, 2, 3 khoảng 1.000 tỷ đồng;
  • Làm nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2.000 tỷ đồng;
  • Làm sân đỗ máy bay 20ha cạnh nhà ga T3 khoảng 800 tỷ đồng;
  • Làm nhà ga T4 sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2.000 tỷ đồng. Làm sân đỗ máy bay 60ha cạnh nhà ga T4 khoảng 2.400 tỷ đồng;
  • Kè bê tông 2 bờ kênh Tham Lương;
  • Làm hệ thống đường thoát nước thải và làm đường rộng 10,5m tại 2 bên kênh; nạo vét 1 – 2m bùn đáy kênh Tham Lương với chiều dài 10km khoảng 2.000 tỷ đồng;
  • Xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải cạnh kênh Tham Lương khoảng 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty CP Xử lý Ùn tắc Giao thông – Môi trường cũng đưa ra Quy trình thực hiện như sau:

Đấu thầu trực tuyến để lấy Đơn vị tổ chức đấu thầu trực tuyến công khai.

+   Đơn vị thực hiện: UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

+   Đơn vị giám sát: Các tổ chức và nhân dân.

+   Thời gian thực hiện: 15 ngày xem hồ sơ và 01 ngày đấu thầu trực tuyến công khai.

Đấu thầu trực tuyến công khai để lấy Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch khu đất bán đấu giá nhà liền kề lấy kinh phí để làm hạ tầng khu Dự án.

+   Thời gian thực hiện: 20 ngày xem hồ sơ và 01 ngày đấu thầu trực tuyến công khai.

+   Đơn vị thực hiện: Công ty tổ chức đấu thầu trực tuyến công khai.

+   Đơn vị giám sát: Các tổ chức và nhân dân.

+   Phê duyệt thiết kế quy hoạch của Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch khu đất.

+   Thời gian lập Quy hoạch khu đất: 120 ngày.

+   Đơn vị phê duyệt quy hoạch: UBND Thành phố.

Đấu thầu trực tuyến công khai để lấy Đơn vị làm hạ tầng khu đất để bán đấu giá.

+   Thời gian thực hiện: 30 ngày thông báo xem hồ sơ thiết kế Dự toán và 01 ngày đấu thầu trực tuyến công khai.

+   Đơn vị thực hiện: Công ty tổ chức bán đấu giá trực tuyến công khai.

+   Đơn vị Giám sát: Các tổ chức và nhân dân.

Đấu thầu trực tuyến công khai để chọn đơn vị tổ chức bán Đấu giá trực tuyến công khai nhà liền kề để thu được giá cao nhất cho nhà nước và dùng số tiền thu được từ bán đấu giá để thanh toán cho các đơn vị làm đường, đơn vị làm hạ tầng khu đất để bán đấu giá, đơn vị lập thiết kế đường, đơn vị quy hoạch khu đất.

+   Đơn vị tổ chức: Công ty tổ chức đấu thầu trực tuyến.

+   Đơn vị Giám sát: Các tổ chức và Nhân dân.

Đảm bảo: Không bị thất thoát tiền đất; không thể thông thầu.

Trên đây là những “tâm huyết” của Lãnh đạo Công ty CP Xử lý Ùn tắc Giao thông – Môi trường gửi tới Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tbdn.com.vn