(NĐ&ĐS) - Tính đến tháng 6/2019, toàn TP.Hà Nội đã có 325/386 xã (chiếm 84,2%) đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, trong đó có 3 xã: Đan Phượng, Song Liên, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Tại buổi khảo sát kết quả Hội Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới tại TP. Hà Nội vừa qua, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, đánh giá qua 10 năm tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2009-2019, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn Hà Nội đã phát triển khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm.

hoi-nong-dan
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát huy vai trò, vị thế của Hội Nông dân TP.Hà Nội với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội” trong những năm qua, Hội Nông dân TP.Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Nông dân của 17/63 tỉnh, thành trong cả nước để tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội, của địa phương; vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tăng cường tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong triển khai các phong trào thi đua, sản xuất, quản lý, kinh doanh; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản của thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo bà Bùi Thị Thơm, Thành phố đã tập trung đầu tư và huy động các nguồn lực đóng góp của toàn xã hội, đã tạo ra diện mạo mới ngày càng văn minh, hiện đại và có nhiều khởi sắc cho khu vực nông thôn thủ đô.

Theo đó, giá trị ngành nông nghiệp tăng bình quân đạt 2,15%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2018 ước đạt khoảng 245 triệu đồng/ha/năm, tăng 2,1 lần so với năm 2008. Đời sống vật chất và tinh thần nông dân thủ đô được cải thiện rõ rệt, nhiều vùng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tiếp tục tăng lên, năm 2008 đạt 8 triệu đồng, năm 2019 dự kiến tăng lên 48 triệu đồng, gấp 6 lần so với năm 2008.

Tính đến tháng 6/2019, toàn Thành phố đã có 325/386 xã (chiếm 84,2%) đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; trong đó có 3 xã: Đan Phượng, Song Liên, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 4 huyện: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức đạt chuẩn huyện NTM.

Tuyết Nhung