Nhiều năm quan Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An đã lắp đặt nhiều máy móc tự động, nhất là các hệ thống quan trắc vùng biển đã góp phần rất lớn tham mưu cho công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.

Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường  (TT QTTNMT) là đơn vị thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Nghệ An. Những năm trở về trước TT QTTNMT là đơn vị nhà nước hoạt động nghiên cứu và quan trắc môi trường theo sự phân cấp từ sở TNMT và dùng ngân sách nhà nước. Từ năm 2015, theo “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” và đề án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An” tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 04/4/2017, TT đã có bước chuyển mình ngoạn mục. Chuyển đổi toàn diện, phát triển toàn diện và nâng cao năng lực có chiều sâu là những gì mà TT QTTNMT tỉnh Nghệ An đã và đang hướng tới.

quan-trac
Phòng thí nghiệm - TTQTTNMT tỉnh Nghệ An

Ông Lê Văn Hưng – Giám đốc TTQTTNMT Nghệ An cho chúng tôi biết: “Điều chúng tôi cảm thấy yên tâm nhất từ lúc chuyển đổi chính là có thể tự chủ được nguồn tài chính, vận dụng được sức mạnh tập thể cũng như tài năng của từng cán bộ, góp phần nâng cao thu nhập cho anh em. Từ đó giúp đoàn kết được nội bộ, anh em yên tâm công tác tập trung cho công việc. Hiện nay, trung tâm có một đội ngũ cán bộ nghiên cứu vừa có sức trẻ, có sự năng động và liên tục được bồi dưỡng về phẩm chất chính trị cũng như chuyên môn.

Năm 2016-2017, sự cố môi trường biển ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ tình hình kinh tế xã hội của các tỉnh miền Trung, tuy Nghệ An không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng lại gánh chịu hậu quả xã hội nặng nề, đặc biệt đối với 2 ngành là ngư nghiệp và du lịch. Theo sự chỉ đạo của bộ TN-MT và UBND tỉnh Nghệ An,TT QTTNMT Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu và quan trắc nhiều vùng bờ biển kéo dài toàn tỉnh, nghiên cứu báo cáo lãnh đạo và góp phần đưa ra những ý kiến đóng góp cảnh báo, cũng như giúp bà con yên tâm bám biển khai thác. Triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý hành chính; Duy trì áp dụng ISO/IEC 17025:2005 trong hoạt động quan trắc môi trường; tiếp tục bổ sung, mở rộng thông số quan trắc hiện trường và thử nghiệm đạt yêu cầu ISO/IEC 17025:2005 và bổ sung mở rộng thông số theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP. Năm 2018 TT đã tiến hành quan trắc hiện trường đối với 800 mẫu nước, 400 mẫu khí, 50 mẫu đất và trầm tích.

quan-trac-1
Quan trắc mặt nước biển tại thị xã Cửa Lò.

Cùng với sự giúp đỡ của Sở TN-MT tỉnh, nhiều năm quan TT QTTNMT đã lắp đặt nhiều máy móc tự động, nhất là các hệ thống quan trắc vùng biển đã góp phần rất lớn tham mưu cho công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh. Ngoài ra với cơ chế tự chủ về tài chính, TT cũng đã kí kết nhiều hợp đồng quan trắc cho các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, giảm thiểu sự dựa dẫm vào ngân sách nhà nước.

Dù là đơn vị đang trong quá trình chuyển đổi, nhưng những thành tích bước đầu mà TT QTTNMT tỉnh Nghệ An đạt được là sự động viên và niềm cổ vũ lớn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của toàn trung tâm tiếp tục cố gắng. UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN-MT tỉnh cũng đã có nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu trao tặng cho TT.

Nam Đặng