(NĐ&ĐS) – Kết luận kiểm tra số 59/KL-STNMT của Sở TN&MT Thái Bình đã chỉ rõ những tồn tại vi phạm của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long, bao gồm: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sinh hoạt khi chưa có Quyết định chủ trương đầu tư; xây dựng nhiều công trình khi chưa được cấp phép; “chây ì” nộp tiền phí bảo vệ môi trường... Đặc biệt, công ty này còn ngang nhiên sử dụng sai mục đích hàng ngàn mét “đất vàng” ngay tại trung tâm thành phố Thái Bình, gây bức xúc dư luận xã hội trong thời gian qua.

Thực hiện Thông báo số 408/VPUB-KT ngày 04/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình về việc chưa phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long, ngày 18/9/2018, Sở TN&MT Thái Bình ban hành Quyết định số 264/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm đại diện: Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Phòng TN&MT huyện Quỳnh Phụ) kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và pháp luật có liên quan của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ.

bitexco-1
Nhà máy xử lý nước sinh hoạt tại xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Minh do Công ty cổ phần Bitexco Nam Long đầu tư xây dựng, khi chưa được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Ngày 26/10/2018, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình ban hành Kết luận kiểm tra số 59/KL-STNMT, đã chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của công ty này trong quá trình triển khai, thực hiện xây dựng dự án nhà máy xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Quỳnh Thọ và Quỳnh Minh, đặt tại xã Quỳnh Thọ.

Cụ thể, ngày 25/01/2016, UBND tỉnh Thái Bình có Quyết định số 232/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Bitexco Nam Long được xây dựng, lắp đặt tạm thời đường ống dẫn nước thô qua đê, trong hành lang bảo vệ đê, tương ứng K29+400 đê Hữu Lộc, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ để xây dựng nhà máy xử lý nước sinh hoạt nêu trên. Tháng 6/2016, Công ty này bắt đầu xây dựng và hoàn thành đưa  dự án trên vào sử dụng từ tháng 01/2017, với công suất 5.000m3/ngày đêm.

Đáng nói, việc Công ty cổ phẩn Bitexco Nam Long đưa dự án trên vào hoạt động đã hơn 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định, đã vi phạm khoản 3 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014.

Lý do dự án trên chưa được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đã được Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình chỉ rõ tại Văn bản số 59/TB-SKHĐT ngày 6/9/2018 là:

Tại thời điểm thẩm định, Công ty cổ phần Bitexco Nam Long đang vi phạm Luật Đất đai (sử dụng đất không đúng mục đích cho thuê đất của UBND tỉnh Thái Bình tại số 102, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình); việc xây dựng và đi vào hoạt động nhà máy xử lý nước mặt tại xã Quỳnh Thọ khi chưa hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường trước khi đầu tư xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành. Tuy nhiên, thực tế nhà máy nước xử lý nước cấp đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành, thống nhất công suất thiết kế nêu trong thuyết minh với bản vẽ trích lục; khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép, là vi phạm điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, yêu cầu Công ty phải thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT (ý kiến tham gia của Sở TN&MT tại Văn bản số 1795/STNMT-QLĐĐ ngày 15/8/2018);

bitexco-3
Kết luận kiểm tra số 59/KL-STMT của Sở TN&MT Thái Bình đã chỉ ra nhiều tồn tại vi phạm của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long trong việc sử dụng sai mục đích đất thuê và đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý nước sinh hoạt cho người dân.

Về khả năng tài chính của Công ty, có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, tình hình lượng vốn và các tài sản có tính thanh khoản hàng năm với số tiền lớn. Tuy nhiên, tình hình lượng vốn vay các năm gần đây của Công ty rất lớn nhưng hồ sơ đề xuất hiện chưa có báo cáo cụ thể năng lực tài chính của Công ty, chưa thể hiện phân bổ vốn tự có vào các dự án hiện tại và dự án đề xuất để giải trình cụ thể tình hình tài chính đầu tư vào các dự án của Công ty. Do đó, với hồ sơ hiện có chưa đầy đủ cơ sở chứng minh khả năng tài chính và nguồn vốn để đầu tư vào dự án đề xuất.

Ngoài ra, tại Kết luận kiểm tra số 59/KL-STNMT nêu trên, còn chỉ rõ những tồn tại vi phạm của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long tại dự án nhà máy xử lý nước mặt và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 02 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, bao gồm: Thực hiện dự án khi chưa được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê đất theo quy định, vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013; các công trình xây dựng chưa có Giấy phép xây dựng của UBND huyện Quỳnh Phụ, bản vẽ Tổng mặt bằng dược Sở Xây dựng thẩm định, vi phạm khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Về bảo vệ môi trường: Công ty chưa có Kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND huyện Quỳnh Phụ xác nhận đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 02 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ công suất 5.000 khối/ngày đêm, vi phạm Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; chưa nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, vi phạm khoản 1 Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Về tài nguyên nước: Công ty chưa thực hiện trám lấp giếng khoan của nhà máy nước sạch tại xã Quỳnh Minh theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải; chưa có Giấy phép khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước máy tại xã Quỳnh Thọ theo quy định, vi phạm khoản 3 Điều 37, khoản 3 Điều 44 Luật Tài nguyẻn nước năm 2012.

Cũng tại Kết luận kiểm tra số 59/KL-STNMT, Sở TN&MT Thái Bình đã giao cho Thanh tra Sở TN&MT, Phòng Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Bitexco Nam Long khắc phục các tồn tại vi phạm nêu trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc công ty này khắc phục các tồn tại đã được cơ quan chức năng nêu ra.

M.Tuấn