(NĐ&ĐS) - Những lời chia sẻ của cánh chạy xà lan khiến chúng tôi mường tượng đến số tiền "khủng" thu được mỗi ngày của lực lượng chức năng...

Tuấn Anh - Nguyên Hà