(NĐ&ĐS) - Nhiều bạn đọc thắc mắc hỏi: “Hiện tại, các khoản thu nhập nào sẽ không bị tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?”.

Tư vấn, trả lời: Về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo những giải đáp như sau:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, bao gồm:

1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động 2012

2. Tiền thưởng sáng kiến

3. Tiền ăn giữa ca

4. Khoản hỗ trợ xăng xe

5. Khoản hỗ trợ điện thoại

anh mhoa
Ảnh minh họa.

6. Khoản hỗ trợ đi lại

7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở

8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ

9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ

10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết

11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn

12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động

13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động

14. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp

15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

(*Lưu ý: Thông tin trên mang tính chất tìm hiểu, tham khảo).

PV